Portfolio

ระบบเสียงห้องประชุมเทรนนิ่งพนักงาน Oppo

ภาพบรรยากาศสำนักงาน Oppo Thailand บริษัท โพสเซฟี่ จำกัด ผู้นำเข้ามือถือ Oppo อย่างเป็นทางการ
ทางบริษัทซีแมน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ของเราได้มีโอกาสเข้าไปวางระบบเสียงให้ห้องประชุมเทรนนิ่งพนักงาน

สนใจงานติดตั้งระบบภาพเสียง
www.seamanenterprise.com
02-927-5656

#oppothailand