ร้านอาหารกับระบบภาพและเสียงที่คู่ควร

ระบบภาพและเสียงที่คู่ควร ??

ร้านอาหารกับระบบภาพและเสียงที่คู่ควร

Blog Single


การทำร้านอาหารนั้นระบบเสียงและภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมและอุดหนุนทางร้าน การออกแบบเสียงและภาพถือเป็นเรื่องสำคัญ และหัวใจหลักของธุรกิจร้านอาหารอย่างยิ่ง

1.ลำโพง

การจัดวางลำโพงที่ดีนั้นไม่ควรจะอยู่ใกล้กับลูกค้ามากเกินไป เนื่องจากทำให้จุดที่ใกล้ที่สุดนั้นน่ารำคาญและเสียงดังเกินไป กลายเป็นไล่ลูกค้า ดังนั้นการจัดวางลำโพงควรมีผู้ที่ดูแลเป็นพิเศษและเชี่ยวชาญเข้าไปจัดวางระบบให้เพื่อให้เสียงที่ออกมานั้น มีคุณภาพและรายละเอียดดี และใช้ประโยชน์พื้นที่ได้มากที่สุด


2.ระบบภาพ

ลูกค้าบางท่านตค้องการชมภาพยนต์ระหว่างทานอาหาร หรือชมแข่งขันฟุตบอล ระบบภาพอาจใช้โทรศัพน์ทดแทน แต่ในกรณีเป็นสวนอาหาร หรือร้านอาหาร ขนาดใหญ่การใช้จอภาพแบบโปรเจคเตอร์เป็นทางเลือกที่ดีและคุ้มกว่า เนื่องจากจอภาพมีขนาดใหญ่ และติดตั้งทีเดียวใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ทางร้านมากกว่าโทรทัศน์


3.ระบบเสียงเวที

สวนอาหารส่วนใหญ่มีเวทีสำหรับเล่นดนตรีสดให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารเพลิดเพลิน ดังนั้นระบบเสียงเวทีควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นที่ที่มีจำกัด และลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงไม่คววรได้รับเสียงที่ดังเกินไป เพราะทางท่านที่มาร้านอาจไม่ได้ต้องการฟัง ทิศทางและตำแหน่งกดารติดตั้งควรให้ความสำคัญป็นอย่างยิ่ง และการจัดวางผิดพลาดอาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพเสียง