SERVICES

Our Services.

Total Audio and Vision Solution Provider of Thailand

Services

รับติดตั้งระบบเสียง

รับติดตั้งระบบภาพ

รับติดตั้งโฮมเธียร์เตอร์

Audio System

Visual System

Entertainment Audio

Conference System

AUDIO SYSTEM

เราเป็นผู้นำด้านระบบเสียงแบบ Invisible Audio ซึ่งเป็นระบบเสียงแบบใหม่แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การซ่อนตัวลำโพงและให้เสียงที่มองไม่เห็นต้นกำเนิดทั้งในและนอกอาคาร โดยมีข้อดีมากมายอาทิเช่น

 • ให้เสียงที่เท่ากันทุกตำแหน่ง
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ประหยัดพื้นที่
 • ให้เสียงได้เต็มทุกย่าน
 • ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่
 • ไม่จำเป็นต้องเจาะพื้นผิว
 • ดูแลความสะอาดของพื้นที่ได้ง่าย
 • บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตลอดการใช้งาน

นอกจากนี้ทางเรายังมีระบบเสียงทั้งแบบ P.A สำหรับอาคาร พื้นที่ Outdoor ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องขยายเสียง (Amplifier) เครื่องควบคุมเสียง (Mixer) ลำโพงแบบอื่นๆเช่นตู้ลำโพง ลำโพงฝ้าเพดาน ระบบเสียงขนาดใหญ่ ระบบเสียงห้องประชุม โดยมีทีมงานที่ชำนาญในการติดตั้งและปรับแต่งเสียงเพื่อให้ระบบออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด


VISUAL SYSTEM

ระบบภาพนับเป็นความจำเป็นในการสร้างและระดมความคิดเห็นให้ไปในทิศทางเดียวกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำธุรกิจและประชุมงานในแต่ละครั้ง Seaman Enterprise เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและวางระบบภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการวาง Spec การติดตั้งเพื่อให้ห้องดูสวยงามและเรียบร้อยมากที่สุด ซึ่งทางเราเป็นมืออาชีพด้านการซ่อนสายให้เกะกะน้อยที่สุด อีกทั้งยังมี Option หรือส่วนเสริมอื่นๆเพื่อแต่งเติมให้ระบบภาพทั้งในและนอกอาคารออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด


ENTERTAINMENT AUDIO

ระบบเสียงแบบซ่อน (Invisible Audio) คือจุดเด่นของบริษัท Seaman Enterprise ที่เรามั่นใจว่าทุกคนที่ได้รับฟังเสียงที่ ออกมาจากแหล่งกำเนิดที่มองไม่เห็นนั้นเป็นเสียงที่ให้ความบันเทิงและสุนทรีย์อย่างถึงที่สุด ที่ยังคงไว้ซื้อความสวยงามของพื้นที่โดยไม่ต้องมีลำโพงให้แกะกะ

 • เติมเต็มบรรยากาศด้วยเสียงเพลง
 • ห้องปราศจากสายพะรุงพะรุง
 • เสียงกังวาลรอบทิศทาง
 • รับเสียงที่เท่ากันอย่างสมบูรณ์ทุกตำแหน่ง
 • มอบความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการดูหนังหรือฟังเพลง
 • ซ่อนลำโพงไว้อย่างแนบเนียนตามความเหมาะสม
 • ไร้จุด HOT Point จากแหล่งกำเนิดเสียงที่ดังเกินไป
 • ประหยัดพื้นที่ในการวางลำโพง

CONFERENCE SYSTEM

ทีมงานของ Seaman Enterprise นั้นเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบห้องประชุม ห้องสัมนาหรือห้องสันทนาการ ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบไมโครโฟนประชุม ระบบเสียง หรือระบบภาพสำหรับห้องประชุมไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จุดเด่นของระบบ Conference System ที่ทาง Seaman Enterprise ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือระบบเสียงแบบ No Feedback ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบเสียงให้สอดคล้องกับระบบไมโครโฟนขยายเสียงที่ไร้การเกิดเสียงหอนจากไมโครโฟน